Level 71 Level 73
Level 72

Deep Reading Extra 15


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reject the suggestion
öneriyi reddetmek
reduce the speed
hızı azaltmak
grasp firmly
sıkı bir şekilde kavramak
assemble pieces
parçaları birleştirmek
substantial rise
büyük artış
inadequate funding
yetersiz mali destek
early stages
erken evreler
plain taste
sade zevk
needy people
ihtiyaç sahibi insanlar
robust economy
güçlü ekonomi
grant the right to vote
oy verme hakkı vermek
germinate in mind
zihinde ortaya çıkmak
weaken the currency
para birimini zayıflatmak
drain the battery
pili tüketmek
contribute to science
bilime katkı sağlamak
urge strongly
güçlü bir şekilde sevketmek
susceptible children
savunmasız çocuklar
beneficial effects
faydalı etkiler
dated beliefs
eski inançlar
superior candidate
üstün aday
pitiful state
acınası durum
single blow
tek darbe
shatter into pieces
parçalara ayrılmak
convert light
ışığı dönüştürmek
sustain development
gelişimi sürdürmek
inflate the balloon
balonu şişirmek
inhale deeply
derince içine çekmek
cultivate crops
mahsul yetiştirmek
abundant resources
bol kaynak
promising talent
gelecek vaad eden yetenek