Level 72 Level 74
Level 73

Deep Reading Extra 16


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
peculiar behaviour
garip davranış
customary habit
yaygın alışkanlık
colossal statue
devasa heykel
durable goods
dayanıklı ürünler
impede his career
kariyerini engellemek
handle the situation
durumla ilgilenmek
deplete the body
vücudu tüketmek
plunge over the roof
çatıdan aşağıya düşmek
execute a deal
anlaşma yapmak
uncover the truth
gerçeği ortaya çıkarmak
prone to depression
depresyona karşı dirençsiz
superb performance
üstün performans
previous president
önceki başkan
manageable sections
yönetilebilir bölümler
victorious team
galip takım
inadvertent acceleration
kontrol dışı hızlanma
obstruct traffic
trafiğe engel olmak
swap roles
rolleri değiştirmek
approve the offer
teklifi onaylamak
soar unexpectedly
beklenmeden artmak
happen inevitably
kaçınılmaz olarak meydana gelmek
tear the paper
kağıdı yırtmak
principal source
ana kaynak
displeasing results
üzücü sonuçlar
exhausting drive
yorucu yolculuk
imperative duty
zorunlu görev
insist stubbornly
inatçı bir şekilde ısrar etmek
solve a mystery
gizemi çözmek
result in failure
başarısızlığa yol açmak
commence speaking
konuşmaya başlamak