Level 73 Level 75
Level 74

Deep Reading Extra 17


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
devour the building
binayı yok etmek
foster growth
büyümeyi desteklemek
apprehend the criminal
suçluyu yakalamak
discern the shadow
gölgeyi fark etmek
supreme court
yargıtay
unfortunate incident
talihsız olay
laborious task
zorlu görev
conventional wedding
geleneksel düğün
available solutions
mevcut çözümler
thrilled audience
mutlu seyirci
delay the flight
uçuşu ertelemek
establish communication
iletişim kurmak
settle an argument
tartışmayı sonlandırmak
strengthen export
ihracatı güçlendirmek
escort the cars
arabalara eşlik etmek
observe the sky
göğü gözlemlemek
microscopic creatures
mikroskopik yaratıklar
dexter hands
maharetli eller
strange attitude
garip tavır
fundamental difference
temel farklılık
hurried note
acil not
isolated farm
uzak çiftlik
effect profoundly
derinden etkilemek
impair his chance
şansını azaltmak
justify capital punishment
idam cezasını haklı göstermek
spread quickly
hızlıca yayılmak
conclude the speech
konuşmayı sonlandırmak
suppose mistakenly
yanlış bir şekilde varsaymak
eminent historian
öncü tarihçi
efficient engine
verimli motor