Level 78 Level 80
Level 79

Deep Reading Extra 22


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
remaining time
kalan vakit
remarkable triumph
dikkate değer zafer
insufficient money
yetersiz para
human way
insancıl yöntem
obvious solution
belirgin çözüm
serious damage
ciddi zarar
claim responsibility
sorumluluğu üstlenmek
impoverished nations
fakir uluslar
content with the income
gelirinden mutlu
vary greatly
büyük ölçüde farklılaşmak
notable accomplishment
dikkate değer başarı
consistent increase
tutarlı artış
marked improvement
belirgin ilerleme
modest earning
mütevazi kazanç
detestable coward
iğrenç korkak
considerate person
düşünceli insan
relevant details
alakalı detaylar
adequate amount
yeterli miktar
digest properly
doğru düzgün sindirmek
undertake responsibilities
sorumluluğu üstlenmek
halt growth
büyümeyi engellemek
suspect her honesty
dürüstlüğünden şüphe duymak
hasty decisions
aceleci karar
competent supervisor
becerikli yönetici
inconsiderable sum
önemsiz tutar
challenging duties
zorlu görevler
tiny pieces
minik parçalar
delighted with news
haberlerden memnun
demand freedom
özgürlük talep etmek
infringe copyright
telif hakkını ihlal etmek