Level 7 Level 9
Level 8

Deep Reading 8: Antibiotics Resistance


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
golden era
altın çağ
leading cause
ana sebep
cardiovascular disease
kalp hastalığı
overuse
aşırı kullanım
livestock
hayvan
prescription
reçete
exciting
heyecan verici
avert
tersine döndürmek
doomsday
kıyamet günü
available
mevcut
infectious
bulaşıcı
virulent
tehlikeli
drastically
kökten
noticeable
belirgin
contribute
katkı sağlamak
conventional
geleneksel
enrage
öfkelendirmek
prevalent
yaygın
frequent
sık görülen
distinct
ayrı
abundance
bolluk
necessary
gerekli
improve
iyileştirmek
prize
ödül
indigenious
yerli
profitable
karlı
outstanding
seçkin
foremost
önde gelen