Level 79 Level 81
Level 80

Deep Reading Extra 23


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
troublesome pain
can sıkıcı acı
chronic disease
kronik hastalıklar
intermediate score
ortalama derece
decent income
düzgün gelir
affluent neighbourhoods
zengin yerleşim alanları
resilient girl
çabuk toparlanan kız
find out the departure time
kalkış saatini öğrenmek
fancy fashionable clothes
moda kıyafetlerden hoşlanmak
superior firepower
üstün ateş gücü
marvelous results
harika sonuçlar
plenty of time
bol vakit
pinpoint the cause
sebebi ortaya çıkarmak
distinguish one from another
birini diğerinden ayrı etmek
unforeseen challenges
beklenmedik problemler
organize a meeting
toplantı düzenlemek
succeed in advertising
reklamcılıkta başarılı olmak
employ statistical analysis
istatiksel analiz kullanmak
utilize vitamins
vitaminlerden faydalanmak
determined burglar
kararlı hırsız
fierce competition
sert rekabet
appropriate comment
uygun yorum
desirable traits
istenen özellikler
inferior quality
düşük kalite
insufficient memory
yetersiz bellek
fraudulent party
dolandıran taraf
corrupt politicians
yozlaşmış politikacılar