Level 80 Level 82
Level 81

Big Bang


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
universe
evren
distant
uzak
expand
genişlemek
abundant
bol
dense
yoğun
primordial
ilkel
rate
oran
initial
ilk
subsequent
ardıl
originate
ortaya çıkmak
eventually
en sonunda
visible
görünür
trace
iz
evidence
kanıt
calculate
hesaplamak
observe
gözlemlemek
existence
varlık
accelerate
hızlanmak
attribute
ilişkilendirmek, özellik
measurement
ölçüm
temperature
ısı
velocity
hız
distance
mesafe
condition
koşul, durum
cloud
bulut
assumption
varsayım
infinite
sonsuz
adequate
yeterli
singularity
tekillik
planet
gezegen
coalesce
birleşmek
gravity
yer çekimi
equation
denklem
describe
tanımlamak
mysterious aspects
gizemli özellikler
fluctuation
dalgalanma
phase
aşama
independent measurements
bağımsız ölçümler
cool
soğumak
expansion rate
genişleme hızı
significant progress
büyük ilerleme
uncertainty
belirsizlik
violate
ihlal etmek
eventual fate
nihai kader
consistent evidence
tutarlı kanıt
collision
çarpışma
annihilate
yok etmek
epoch
dönem
comprehensive explanation
detaylı açıklama
mysterious
gizemli
distant galaxies
uzak galaksiler
gas clouds
gaz bulutları
due to the expansion
genişleme yüzünden
explosion
patlama
despite the abundance
bolluğa rağmen
horizon
ufuk
mass loss
kütle kaybı
toxic
zehirli
prior to the collision
çarpışmadan önce