Level 81 Level 83
Level 82

Agriculture


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agriculture
tarım
transition
dönüşüm
domesticate
evcilleştirmek
separate
ayrı
location
yer
plant
bitki, dikmek
evolve
evrimleşmek
diversity
çeşitlilik
nutrition
beslenme
adoption
benimseme
surplus
ihtiyaç fazlası
cultivate
tarım yapmak
labour
işgücü
property
mülk
advanced tools
gelişmiş araçlar
cereal
tahıl
migratory lifestyle
göçmen yaşam biçimi
emergence
ortaya çıkış
crop
ekin
subsistence farming
kendine yeterli çifçilik
seed
tohum
amenable
uyumlu
population
nüfus
fertile
verimli
agricultural revolution
tarım devrimi
quantity
miktar
prehistoric people
tarih öncesi insanlar
gather
toplamak, toplanmak
separate locations
ayrı noktalar
extinction
yok oluş
agrarian society
tarım toplumu
harvest
hasat
natural environment
doğal çevre
irrigation
sulama
similar climate
benzer iklim
settlement
yerleşke
ownership
sahiplik
sedentary
yerleşik
food consumption
gıda tüketimi