Level 82 Level 84
Level 83

World War II


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
war
savaş
last
sürmek, sonuncu
military conflict
askeri ihtilaf
vast majority
büyük çoğunluk
alliance
ittifak
participant
katılımcı
mass death
toplu ölüm
fatality
ölüm
dominance
hakimiyet
conquer
işgal etmek
continent
kıta
territory
bölge
defeat
yenmek
surrender
teslim olmak
invasion
işgal
declare war
savaş ilan etmek
victory
zafer
social structure
sosyal yapı
rival superpower
karşıt süper güç
alignment
hizalanma
occur simultaneously
aynı anda meydana gelmek
armistice
ateşkes
alter
değiştirmek
gain territory
bölge kazanmak
collapse
çöküş
international dispute
uluslararası anlaşmazlık
disarmament
silahsızlanma
negotiation
müzakere
seize power
güç elde etmek
foreign policy
dış politika
conscription
zorunlu askerlik
peace treaty
barış antlaşması
unify
birleştirmek
volunteer forces
gönüllü güçler
weakness
zayıflık
objection
itiraz
combat
savaşmak
border clashes
sınır çarpışmaları
demand
talep
maintain neutrality
tarafsızlığı korumak
target
hedef
resistance
direnç
natural barrier
doğal engel
armoured vehicles
zırhlı araçlar
intervention
müdahale
naval base
deniz üssü
siege
kuşatma
battlefield
muharebe alanı
eliminate
ortadan kaldırmak
massacre
toplu katliam
joint
ortak
massive assault
büyük saldırı
deteriorate
kötüleşmek
economic stagnation
ekonomik duraklama
genocide
soykırım