Level 83 Level 85
Level 84

Obesity


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
excess fat
fazla yağ
accumulate
toplanmak
body mass
vücut kütlesi
weight
ağırlık
excessive food intake
aşırı gıda tüketimi
prevent
engellemek
reduce appetite
iştahı azaltmak
absorb nutrients
besinleri emmek
adverse effect
kötü etki
mortality risk
ölüm riski
complication
güçlük, zorluk
consequence
sonuç
progressive
ilerleyen
lack of activity
hareket eksikliği
insufficient
yetersiz
accessible
erişilebilir
proportion
orantı
prevalence
yaygınlık
conclusive evidence
tatminkar kanıt
beverage
içecek
reliant
bağımlı
processed food
işlenmiş gıda
awareness
farkındalık
food choice
gıda tercihi
demanding
zorlu
interplay
karşılıklı etki
onset
başlangıç
inheritance
kalıtım, miras
scarcity
azlık
substance
madde
body composition
vücut yapısı
social pressure
sosyal baskı
urbanization
kentleşme
cognitive deficit
bilişsel yetersizlik
satiety
tokluk
inhibit
engel olmak
flaw
kusur
discriminatory policies
ayrımcı politikalar
incidence
oluş, vuku
treatment
tedavi