Level 84 Level 86
Level 85

The Renaissance


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
discovery
keşif
manifest
belirtmek
literature
edebiyat
architecture
mimari
innovative
yenilikçi
intellectual pursuit
entelektüel uğraş
contemporary
modern
revolution
devrim
contribution
katkı
peculiar
garip
vigorously question
şiddetlice sorgulamak
aesthetic aspects
estetik özellikler
profound effect
derin etki
emotion
duygu
medieval scholars
Orta Çağ alimleri
marked
dikkate değer
precious manuscripts
değerli el yazmaları
religion
din
pave the way
yolunu açmak
sculpture
heykelcilik
rational
mantıklı
access to books
kitaplara erişim
novel approaches
yeni yaklaşımlar
commercial revolution
ticari devrim
competition
rekabet
creativity
yaratıcılık
entirely
tamamıyla
prosperity
refah, zenginlik
transmission of ideas
fikirlerin aktarımı
great achievement
büyük başarı
merchant
tüccar
virtue
erdem
liberty
özgürlük
resemblance
benzerlik
conducive to advancement
gelişime yardımcı
shift
kayma, yönelme
plague
veba
upheaval
kargaşa
empirical evidence
deneysel kanıt
struggle
mücadele etmek, zorlanmak
purpose
amaç
attain
elde etmek
citizen
vatandaş
distinguishing features
ayırt edici özellikler
culminate
sonlanmak
composer
bestekar
corruption
yozlaşma
throne
taht
neglect
ihmal etmek
depiction
tasvir
flourish
gelişmek
spice trade
baharat ticareti
reign
hükmetmek
temporarily strengthen
geçici olarak güçlendirmek
strong adherence
güçlü bağlılık
requirement
gereksinim
secular
laik
individual
birey, bireysel
sparsely populated
az nüfuslu
breakthrough
atılım