Level 85 Level 87
Level 86

Climate Change


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
climate change
iklim değişikliği
weather
hava
decade
on yıl
average
ortalama
volcanic eruptions
volkanik patlamalar
solar radiation
güneş kaynaklı radyasyon
sediment
tabaka, katman
future projections
gelecek tahminleri
greenhouse gas
sera gazı
climatic variability
iklimsel değişkenlik
anthropogenic
insan kaynaklı
equilibrium
denge
orbit
yörünge
ocean currents
okyanus dalgaları
continental drift
kıtasal kayma
ice cap
buz örtüsü
threshold
eşik
exceed
aşmak
abrupt
hızlı
response
yanıt
spontaneous
kendiliğinden, doğal, anlık
distribute heat
ısıyı dağıtmak
circulation
döngü
deplete
tüketmek
annual average
yıllık ortalama
ocean depth
okyanus derinliği
predominant source
baskın kaynak
intensity
yoğunluk
presence
varlık
absence
yokluk
vastly different
çok farklı
absorb
emmek
terrestrial
dünyevi
mass extinction
toplu yokoluş
shrinking glaciers
küçülen buzullar
retreat
geri çekilmek
satellite observation
uydu gözlemi
vegetation
bitki örtüsü
drought
kuraklık
precipitation gauges
yağmur ölçümleri
polar desert
kutup çölü
coral reef
mercan resifi