Level 86 Level 88
Level 87

Renewable Energy


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
renewable
yenilenebilir
collect
toplamak
generation
üretim
worldwide investment
dünya çapında yatırım
remote areas
uzak bölgeler
convert
dönüştürmek
cost reduction
maliyet azaltımı
tidal power
gelgit enerjisi
public health
kamu sağlığı
national priority
ulusal öncelik
harness the wind
rüzgarı kullanmak
inexhaustible
tüketilemez, sonsuz
rapidly diminish
hızlıca azalmak
offshore
kıyıdan uzak
high altitude
yüksek irtifa
current demand
güncel talep
efficiency
verimlilik
residue
artık, kalıntı
transportation
ulaşım
storage
depolama
opportunity
fırsat
solution
çözüm
installation
kurulum
cumulative capacity
toplam kapasite
meet the demand
talebi karşılamak
affluent
zengin
viable
makul
sustainable
sürdürülebilir
concern
kaygı
confront
yüzleşmek
constraint
kısıtlama
outdated infrastructure
eski altyapı
prominent
önde gelen
wave
dalga
intermittent
kesik kesik