Level 87 Level 89
Level 88

Sleep Disorders


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sleep deprivation
uyku yoksunluğu
disorder
hastalık
insomnia
uyku bozukluğu
obvious cause
belirgin sebep
breathe
nefes almak
excessive
aşırı
involuntary
istemsiz
teeth grinding
diş gıcırdatma
respiration
solunum
inappropriate
uygunsuz
sudden movement
ani hareket
abrupt awakening
ani uyanış
irresistible urge
karşı koyulamaz istek
snore
horlamak
obstruction
tıkanıklık
temporary paralysis
geçici felç
accompany
eşlik etmek
anxiety
endişe
fatigue
bitkinlik, yorgunluk
hinder
engellemek
intense fear
yoğun korku
relief
rahatlama, yardım
incompatible
uyumsuz
alleviate
hafifletmek, dindirmek
circadian rhythm
günlük ritim
inevitable
kaçınılmaz
correct diagnosis
doğru teşhis
substance abuse
madde bağımlılığı
shift work
vardiyalı iş
nightmare
kabus
unconsciously
bilinçsizce
delay
gecikme