Level 88 Level 90
Level 89

Artificial Intelligence


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
artificial intelligence
yapay zeka
device
alet, cihaz
cognitive functions
bilişsel işlevler
associate
bağdaştırmak, tanıdık
require
gerektirmek
speech
konuşma
content delivery
içerik dağıtım
perception
algı
linguistics
dilbilim
precisely describe
açıkça tanımlamak
concurrent advances
eş zamanlı ilerlemeler
challenging issues
zorlu problemler
insight
öngörü
computational power
hesaplama gücü
software
yazılım
reasoning
akıl yürütme
logical deduction
mantıklı çıkarım
probability
olasılık
mimic humans
insanları taklit etmek
assumption
varsayım
breadth
kapsam, genişlik
express verbally
sözlü olarak ifade etmek
intuition
sezgi
tendency
yatkınlık
retrieve
kurtarmak, geri almak
straightforward applications
basit uygulamalar
speech recognition
ses tanıma
abstract
soyut
approach
yaklaşım
distinguish
ayırt etmek
devise a tool
alet tasarlamak
transform
dönüştürmek
mainstream use
yaygın kullanım
autonomous
özerk, bağımsız
unintended consequences
istenmeyen sonuçlar
potential threat
olası tehdit
ethical dilemmas
ahlaki ikilemler
ascertain
anlamak
prediction
tahmin
acquisition
edinim