Level 89 Level 91
Level 90

Cold War


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
union
birlik, sendika
doctrine
öğreti
expansionism
yayılmacılık
rule
hükmetmek, kural
heavily armed
ağır silahlı
espionage
casusluk
rival
rakip
containment
sınırlama
escalation
tırmanış, artış
overthrow the regime
rejimi yıkmak
coup attempt
darbe girişimi
polarized
kutuplaşmış
enemy
düşman
weapon
silah
mutual trust
ortak güven
strike
grev, vuruş
suspicion
şüphe
hostility
düşmanlık
internal affairs
iç ilişkiler
supremacy
üstünlük
accomplish
elde etmek
occupy
işgal etmek, kapsamak
separate deals
ayrı antlaşmalar
reach a consensus
fikir birliğine varmak
mounting antipathy
artan hoşnutsuzluk
opposition
muhalefet
duration
süre
tighten
sıkılaştırmak
insurgent
isyancı
expulsion
sınırdışı edilme
overwhelming
ezici
sincerity
içtenlik
exploit
sömürmek
demise
ölüm
formidable
zorlu, dişli
defense budget
savunma bütçesi
temporary truce
geçici ateşkes
nuclear annihilation
nükleer yıkım
triumph
zafer
ambivalent
kararsız
supress
baskı altına almak
legitimacy
meşruiyet
rebel
asi
intercontinental
kıtalararası
brain drain
beyin göçü
breach
ihlal
freedom
özgürlük
sheer size
büyük boyut
missile
füze
lag behind
gerisinde kalmak
revive
canlandırmak
concession
taviz
autonomy
bağımsızlık, özerklik
zenith
zirve