Level 91 Level 93
Level 92

Nanotechnology


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dimension
boyut
common trait
ortak özellik
diverse applications
farklı uygulamalar
atomic scale
atomik ölçek
prospect
olasılık
breakthrough
dönüm noktası
unprecedented
eşi benzeri görülmemiş
commercial attention
ticari ilgi
stain-resistant
kire dayanıklı
goal
hedef
realm
diyar
surface area
yüzey alanı
volume
hacim
insoluble materials
çözünmez materyaller
exhibit
sergilemek
potent
güçlü
configuration
yapılandırma
complementary therapy
tamamlayıcı tedavi
convention
toplanma
component
parça
assemble
birleştirmek
unique
eşsiz
exposure
maruz kalma
resolution
çözünürlük
wavelength
dalga boyu
sole purpose
tek amaç
durable
dayanıklı
attempt
girişim
waste treatment
atık arıtma
shortcoming
eksiklik
state regulation
devlet düzenlemesi
safety concerns
güvenlik kaygıları