Level 92 Level 94
Level 93

World War I


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mobilize
harekete geçirmek
victim
kurban
assassination
infaz
heir
varis
empire
imparatorluk
nationalism
milliyetçilik
bilateral
karşılıklı
devotion
adanmışlık
sentence to death
ölüme mahkum etmek
delegate
temsilci
deployment plan
harekat planı
troop
askeri birlik
fortress
kale
supply
tedarik
sporadic
tek tük
ammunition
cephane
soldier
asker
obsolete tactics
eski taktikler
stalemate
çıkmaz
partial success
kısmi başarı
casualty
kayıp, ölüm
futile attempt
beyhude girişim
violate
ihlal etmek
submarine
denizaltı
fleet
filo
evacuate
boşaltmak
supreme
yüce
ambitious
hırslı
tribe
kabile
abdicate
terk etmek
dispatch
sevk etmek
frontal assault
cephe saldırısı
incompetent
beceriksiz
on the verge of war
savaşın kıyısında
outrage
öfke
sanction
yaptırım
convince
ikna etmek
punish
cezalandırmak
patriotism
vatanseverlik
arrest
tutuklamak
trial
mahkeme
reinforce
takviye etmek
infiltrate
sızmak
naval offensive
deniz saldırısı
oil shortage
petrol eksikliği
constitutional monarchy
anayasal monarşi
capture
ele geçirmek
dynasty
hanedan
unleash
serbest bırakmak
commemorate
anmak
starvation
açlık
famine
kıtlık
infantry
piyade
steel helmet
çelik başlık
trench
siper
deprive
mahrum bırakmak
chemical weapons
kimyasal silahlar
warning
uyarı
poison
zehir
deportation
sınır dışı edilme
province
eyalet
ensue
devam etmek
retaliation
misilleme
refugee
mülteci
veteran
emektar, usta
back
desteklemek
exemption
muafiyet
riot
isyan
betrayal
ihanet