Level 93 Level 95
Level 94

Alternative Medicine


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heal
iyileştirmek
plausible
makul
experimental
deneysel
proponent
destekçi
illegal
yasa dışı
superstition
batıl inanç
pseudoscience
sahte bilim
mislead
yanlış yönlendirmek
complementary therapy
tamamlayıcı tedavi
placebo effect
sahte ilaç etkisi
neglect
ihmal etmek
conventional medicine
geleneksel tıp
pharmaceutical companies
ilaç şirketleri
health insurance
sağlık sigortası
unpleasant
hoş olmayan
testimonial
referans
fraud
dolandırıcılık
holistic
bütünsel
toxic
zehirli
deceptive
yanıltıcı
needle
iğne
herb
bitki
attitude
tavır
abolish
ortadan kaldırmak
remedy
çare
controversial
tartışmalı
efficacy
etkililik
ethical
ahlaki
validation
geçerlilik
lack access
erişime sahip olmamak
compliance
uyum
disproven
kanıtlanmamış