Level 94 Level 96
Level 95

Genetic Engineering


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genetic makeup
genetik yapı
clone
kopyalamak
modify
değiştirmek
breeding
yetiştirme
artificial selection
yapay seçilim
trait
özellik
rudimentary
tam gelişmemiş
approve
onaylamak
legal challenges
yasal engeller
tobacco
tütün
pesticide
tarım ilacı
sequence
sıra, dizi
transcribe
kopyalamak
tissue
doku
offspring
yavru
growth hormone
büyüme hormonu
infertility
kısırlık
advent
geliş
spark controversy
tartışma başlatmak
enhancement
iyileştirme
multiply quickly
hızlıca çoğalmak
stem cell
kök hücre
diverse use
çeşitli kullanım
environmental threat
çevresel tehdit
nutritional value
besin değeri
starch
nişasta
drought tolerance
kuraklık direnci
tweaking
ince ayar
invasive species
işgalci türler
litigation
dava
restrictive regulations
kısıtlayıcı düzenlemeler
trade dispute
ticari anlaşmazlık