Level 98 Level 100
Level 99

Industrial Revolution


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
iron
demir
industry
sanayi
innovation
yenilik
steam power
buhar gücü
average income
ortalama gelir
consistent
tutarlı
furnace
fırın, ocak
cast iron
dökme demir
fabric
kumaş
raw material
hammadde
mine
maden
enable
mümkün kılmak
craftsmanship
işçilik
cement
çimento
clay
kil
limestone
çakıl taşı
convey
iletmek
supersede
yerini almak
friction
sürtünme
tenant
kiracı
wage
ücret
malnutrition
yetersiz beslenme
slum
gecekondu
rural areas
kırsal bölgeler
population density
nüfus yoğunluğu
cooking utensils
mutfak aletleri
gentry
üst sınıf
migrate
göç etmek
orphan
yetim
vulnerable
savunmasız
plight
vaat
legal restrictions
yasal kısıtlamalar
air pollution
hava kirliliği
environmental degradation
çevresel bozulma
literacy
okur yazarlık
precursor
öncü
tariff
gümrük vergisi
slave trade
köle ticareti
entrepreneur
girişimci