Level 12 Level 14
Level 13

Grammaticale termen


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de zin
mondat
de mededelende zin
kijelentő mondat
medelen
közöl
de vraagzin
kérdő mondat
de ja-neen vraag
eldöntendő kérdés
het vraagwoord
kérdőszó
de vraagzin met een vraagwoord
kiegészítendő kérdés
de imperatiefzin
felszólító (parancsoló) mondat
het zinsdeel
mondatrész
het gezegde
állítmány
het subject
nyelvtani alany (het onderwerp)
het lijdend voorwerp
nyelvtani tárgy (het direct object)
het meewerkend voorwerp
részeshatározó (het indirect object)
de bepaling
határozó
de plaatsbepaling
helyhatározó
de tijdsbepaling
időhatározó
de bijvoeglijke bepaling
jelző
de woordsoort
szófaj
het werkwoord
ige
vervoegd
ragozott
onvervoegd
ragozatlan
de infinitief
főnévi igenév
het deelwoord
melléknévi igenév
het naamwoord
névszó
het zelfstandig naamwoord
főnév (het substantief)
het bijvoeglijk naamwoord
melléknév (het adjectief)
het telwoord
számnév
het voornaamwoord
névmás (pronomen)
het persoonlijk voornaamwoord
személyes névmás
het bezittelijk voornaamwoord
birtokos névmás
het aanwijzend voornaamwoord
mutató névmás
het lidwoord
névelő (het artikel)
het bepaald lidwoord
határozott névelő
het onbepaald lidwoord
határozatlan névelő
het voorzetsel
elöljárószó (de prepositie)
het achterzetsel
névutó
het bijwoord
határozószó (het adverbium)
het voegwoord
kötőszó