Level 1 Level 3
Level 2

Prefix Pairs


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
proči̱tati
čitati
napi̱sati (na̱pi̱še)
pisati (piše)
pojesti (po̱je̱de, pojeo)
jesti (jede, jeo)
skuhati
kuhati
popiti (popije)
piti (pije)
po̱gle̱dati
gledati
oprati (opere)
prati (pere)
na̱pu̱niti
puniti
obrijati (obrije)
brijati (brije)
naučiti
učiti
posaditi
saditi
okupati
kupati
poslati (pošalje)
slati (šalje)
potrošiti
trošiti
ispričati
pričati
obojati (oboji)
bojati (boji)
nahraniti
hraniti
srušiti
rušiti
iščupati
čupati
podijeliti
dijeliti
natočiti
točiti
ukrasti (ukrade, ukrao)
krasti (krade, krao)