Level 10 Level 12
Level 11

hulp en veiligheid


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. voldoende 2. geschikt, in staat
ἱκανός
redding, behoud
σωτηρία
helpen, te hulp komen
βοηθέω
het is nuttig, het is voordelig
συμφέρω
verwijderen, bevrijden
ἀπαλλάσσω
1. brengen, halen, meenemen 2. verzorgen
κομίζω
redden
σῴζω