Level 14 Level 16
Level 15

maten & telwoorden


56 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beide
ἀμφότερος
gelijk aan
ἴσος
overig
λοιπός
lang
μακρός
groot
μέγας
midden, in het midden
μέσος
klein
μικρός
alleen
μόνος
10.000 ontelbaar
μυρίος
weinig
ὀλίγος
geheel, volledig
ὅλος
1. rechtop 2. juist
ὀρθός
1. meeste 2. zeer velen
πλεῖστος
eerste
πρῶτος
1. zo groot 2. zoveel
τοσοῦτος
nauwkeurig, precies
ἀκριβής
kleiner
ἐλάσσων
meer
πλέων
tien
δέκα
tiende
δέκατος
tweede
δεύτερος
twee
δύο
zevende
ἕβδομος
twintig
εἴκοσι(ν)
twintigste
εἰκοστός
een
εἷς
honderd
ἑκατόν
honderdste
ἑκατοστός
zesde
ἕκτος
negende
ἔνατος
negen
ἐννέα
zes
ἕξ
zevende
ἑπτά
achtste
ὄγδοος
acht
ὀκτώ
vijfde
πεμπτός
vijf
πέντε
vierde
τέταρτος
vier
τέτταρες
drie
τρεῖς
dertig
τριάκοντα
dertigste
τριακοστός
derde
τρίτος
onmiddellijk
εὐθύς
eenvoudig, kort en goed
ἁπλῶς
meer
πλέον
getal
ἀριθμός
kring, cirkel
κύκλος
stadium, 185m
στάδιον
vorm, uiterlijk, houding
σχῆμα
1. geheel 2. ieder 3, alle
ἅπας
1. geheel 2. ieder 3, alle
πᾶς
veel
πολύς
1. gestalte uiterlijk 2. vorm, soort
εἶδος
grootte
μέγεθος
1. deel 2. beurt
μέρος