Level 15 Level 17
Level 16

beweging


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bewegen, in beweging brengen
κινέω
1. in beweging zetten 2. aanvallen
ὁρμάω
aankomen, bereiken
ἀφικνέομαι
volgen, meegaan met
ἕπομαι
gaan, komen
ἔρχομαι
gaan, zullen gaan
εἶμι
verlaten
λείπω
sturen, zenden
πέμπω
wenden, keren
τρέπω
gaan
βαίνω
gooien
βάλλω
1. rijden 2. drijven
ἐλαύνω
1. blijven 2. wachten
μένω
brengen, leiden
ἄγω
optillen
αἴρω
achtervolgen
διώκω
komen, gekomen zijn
ἥκω
vluchten
φεύγω
doen stoppen, ophouden
παύω