Level 22 Level 24
Level 23

geven & nemen


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nemen, innemen
αἱρέω
teruggeven
ἀποδίδωμι
afnemen, wegnemen
ἀφαιρέω
1. laten gaan, wegsturen 2. vrijlaten, toestaan
ἀφίημι
missen, nodig hebben
δέω
geven
δίδωμι
1. hebben 2. houden
ἔχω
verwerven, krijgen
κτάομαι
nemen, vastpakken
λαμβάνω
overgeven, overhandigen
παραδίδωμι
verschaffen, geven
παρέχω
toevoegen
προστίθημι