Level 23 Level 25
Level 24

waarnemen, leren, geest


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mening, oordeel
γνώμη
kennis, wetenschap
ἐπιστήμη
geest, verstand
νοῦς
waarschijnlijk(heid), gepast(heid)
εἰκός
verstandig zijn
φρονέω
merken, bemerken, waarnemen
αἰσθάνομαι
1. leiden 2. menen 3. beschouwen als
ἡγέομαι
denken, menen
οἴομαι
1. ondervragen 2. vernemen
πυνθάνομαι
weten
οἶδα
1. leren kennen 2. vernemen, begrijpen
μανθάνω
antwoorden
ὑπολαμβάνω
1. leren kennen 2. inzien, begrijpen
γιγνώσκω
leren, onderwijzen
διδάσκω
1. schijnen, 2. menen, denken
δοκέω
zich herinneren
μιμνήσκω