Level 24 Level 26
Level 25

zintuigen & gevoelens


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
duidelijk, evident
φανερός
stem, geluid
φωνή
angst, vrees
φόβος
hoop, verwachting
ἐλπίς
geloof, vertrouwen
πίστις
1. lot, ongeluk 2. gewaarwording, ervaring
πάθος
zien
ὁράω
bekijken, letten op
σκοπέω
durven
τολμάω
vrezen, bang zijn voor
φοβέω
willen
βούλομαι
ik zag
εἶδον
vrezen
δέδοικα
bewonderen, zich verwonderen
θαυμάζω
kijken
βλέπω
willen
ἐθέλω
op het punt staan om, van plan zijn, zullen
μέλλω
drinken
πίνω
blij zijn, zich verheugen
χαίρω
horen, luisteren
ἀκούω
vertrouwen
πιστεύω