Level 27 Level 29
Level 28

werk & vrije tijd


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
genot, vreugde
ἡδονή
werk, daad
ἔργον
moeite, inspanning
πόνος
1. daad 2. zaak
πρᾶγμα
schip
ναῦς
handeling, daad
πρᾶξις
doen
δράω
proberen, op de proef stellen
πειράω
1. doen 2. maken
ποιέω
1. werken, doen, verrichten 2. bewerken, maken
ἐργάζομαισμαι
liggen
κεῖμαι
kunnen
δύναμαι
1. dragen 2. brengen
φέρω
zenden, laten gaan
ἵημι
plaatsen
ἵστημι
1. in een toestand brengen 2. aanstellen, instellen
καθίστημι
mengen
μίγνυμι
1. plaatsen, neerzetten, leggen 2. maken tot
τίθημι
voorbereiden, gereedmaken, uitrusten
κατασκευάζω
klaarmaken, gereedmaken
παρασκευάζω
handelen, doen
πράσσω
verschillen
διαφέρω
gaan, reizen
πορεύω