Level 29 Level 31
Level 30

schrijven & spreken


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tekening, geschrift
γραφή
woord
λόγος
dichter
ποιητής
letter, geschrift
γράμμα
naam
ὄνομα
woord, verhaal, uitspraak
ἔπος
vragen, iemand vragen om
αἰτέω
vragen aan
ἐρωτάω
1. roepen 2. noemen
καλέω
spreken, babbelen
λαλέω
vragen, iemand vragen om
ἔρομαι
ik zei, ik sprak
εἶπον
zeggen
φημί
noemen
ὀνομάζω
overtuigen, overreden
πείθω
verklaren, vertellen
φράζω
schrijven
γράφω
berichten, melden
ἀγγέλλω
antwoorden
ἀποκρίνω
zeggen
λέγω