Level 30 Level 32
Level 31

Pallas 3-5 (3e druk)


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
niet
οὐ
1. en 2. maar
δέ
land, streek
χώρα
slaaf
δοῦλος
1. mens 2. man
ἄνθρωπος
zijn
εἰμί
de, het
god
θεός
1. hebben 2. houden
ἔχω
angst, vrees
φόβος
gaan
βαίνω
1. dragen 2. brengen
φέρω
want
γάρ
1. en 2. ook 3. zelfs
καί
naar, naar binnen, tot
εἰς
heerser, meester
δεσπότης
vluchten
φεύγω
nemen, vastpakken
λαμβάνω
nu
νῦν
strijd
μάχη
1. doen 2. maken
ποιέω
hoofd, kop
κεφαλή
verschrikkelijk, geducht
δεινός
maar
ἀλλά
1. daar 2. toen
ἐνταῦθα
lang
μακρός
groot
μέγας
een
εἷς
veel
πολύς
zoeken
ζητέω
vinden, ontdekken
εὑρίσκω
daarna,vervolgens
ἔπειτα
doden
ἀποκτείνω
1. roepen 2. noemen
καλέω
zo, op die manier
οὕτως
1. nieuw 2. jong
νέος
ieder, elke
ἕκαστος
ander
ἄλλος
meteen, inmiddellijk
αὐτίκα
erg, zeer
μάλα
mooi
καλός
zoals
ὥσπερ
op,aan, bij, naar
ἐπί
lief, geliefd
φίλος
sturen, zenden
πέμπω
1. dan, nu 2. dus
οὖν
ik, wij
ἐγώ
jij,u
σύ
bewonderen, zich verwonderen
θαυμάζω
willen
ἐθέλω
op het punt staan om, van plan zijn, zullen
μέλλω
altijd
ἀεί
vragen, iemand vragen om
αἰτέω
zeggen
λέγω
slecht
κακός
1. dat 2. omdat
ὅτι
komen, gekomen zijn
ἥκω
dan, dus
δή
jouw, uw
σός
verschaffen, geven
παρέχω
losmaken
λύω
werk, daad
ἔργον
later
ὕστερος
bevelen, vragen om
κελεύω
verlaten
λείπω
brengen, leiden
ἄγω
mijn
ἐμός