Level 32 Level 34
Level 33

Pallas 9-11 (3e druk)


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gehaat, vijandig
ἐχθρός
en niet, maar niet, ook niet
οὐδέ
en
τε
in, op, bij
ἐν
doen stoppen, ophouden
παύω
wapen
ὅπλον
legeraanvoerder
στρατηγός
soldaat
στρατιώτης
verhinderen, beletten
κωλύω
waarheid
ἀλήθεια
lot
τύχη
geest, verstand
νοῦς
vertrouwen
πιστεύω
legeraanvoerder
στρατιά
woord
λόγος
1. weer, opnieuw 2. terug
πάλιν
in plaats van
ἀντί
helpen, te hulp komen
βοηθέω
al, reeds
ἤδη
niet meer
οὐκέτι
oud
παλαιός
niet
μή
1. best 2. zeer goed
ἄριστος
macht hebben over, overwinnen
κρατέω
horen, luisteren
ἀκούω
rondom
ἀμφί
oorlog voeren
πολεμέω
overtuigen, overreden
πείθω
berichten, melden
ἀγγέλλω
misschien, waarschijnlijk
ἴσως
baren, ter wereld brengen
τίκτω
oorlog
πόλεμος
goed
εὖ
schitterend
λαμπρός
1. roem, reputatie 2. mening
δόξα
stad
πόλις
eerder, vroeger
πρότερος
toen, dan
τότε
onrechtvaardig
ἄδικος
waard, waardig
ἄξιος
1. leren kennen 2. vernemen, begrijpen
μανθάνω