Level 33 Level 35
Level 34

Pallas 12-14


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lichaam
σῶμα
hand, arm
χείρ
gelijk aan, gelijkend op
ὅμοιος
1. kind 2. slaaf
παῖς
vader
πατήρ
1. ziel, geest, schim 2. leven
ψυχή
1. of 2. dan
huis
οἰκία
broer
ἀδελφός
moeder
μήτηρ
leider, aanvoerder
ἡγεμών
man
ἀνήρ
vrouw
γυνή
eerste
πρῶτος
1. iemand, iets 2. een of andere 3. enkele, sommige
τις
1. heersen over 2. beginnen met
ἄρχω
te gronde richten, vernietigen
διαφθείρω
naam
ὄνομα
meest, vooral
μάλιστα
1. wijs, verstandig 2. slim
σοφός
beter, sterker
κρείσσων
beter
ἀμείνων
beter
βελτίων
eer, eerbewijs
τιμή
beide
ἀμφότερος
geeft aan dat er een vraagzin volgt
ἆρα
bekijken, letten op
σκοπέω
vijandig
πολέμιος
verschillen
διαφέρω
meer; liever dan
μᾶλλον
1. plan, besluit 2. raad, advies
βουλή
beoordelen, oordelen
κρίνω
1. meeste 2. zeer velen
πλεῖστος
meer
πλέον
wie van beide?
πότερος
1. leren kennen 2. inzien, begrijpen
γιγνώσκω
minder, zwakker
ἥσσων
1. aarde 2. grond,land
γῆ
meer
πλέων
1. onrecht doen 2. onrechtvaardig (be)handelen
ἀδικέω
paard
ἵππος
GEN van de kant van DAT bij ACC naar toe, tot
πρός
gooien
βάλλω
elkaar
ἀλλήλων
1. zelf 2. hem/haar/hun
αὐτός
duidelijk
δῆλος
teken
σημεῖον
verstandig zijn
φρονέω
achtervolgen
διώκω
1. schijnen, 2. menen, denken
δοκέω
nog
ἔτι
toen, wanneer
ὅτε