Level 34 Level 36
Level 35

Pallas 16-18 (4e druk)


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
GEN van de kant van DAT bij ACC 1. naar 2. langs 3. in strijd met
παρά
rivier
ποταμός
dochter
θυγάτηρ
aankomen, bereiken
ἀφικνέομαι
gaan, komen
ἔρχομαι
1. deze/dit, die/dat 2. hij, zij, het
οὗτος
willen
βούλομαι
liggen
κεῖμαι
kunnen
δύναμαι
klaarmaken, gereedmaken
παρασκευάζω
1. ontstaan 2. worden 3. gebeuren
γίγνομαι
1. lijden, te verduren hebben 2. ondervinden, ervaren
πάσχω
zodanig, dergelijk
τοιοῦτος
1. ACT tonen, laten zien 2. MED verschijnen,blijken
φαίνω
1. leiden 2. menen 3. beschouwen als
ἡγέομαι
of ... of
εἴτε...εἴτε
goed
ἀγαθός
1. charme 2. gunst, dank
χάρις
het is nodig, het moet
χρή
ons, onze
ἡμέτερος
zien
ὁράω
vrezen, bang zijn voor
φοβέω
1. toen, nadat 2. aangezien, nu
ἐπεί
antwoorden
ἀποκρίνω
zwaar
βαρύς
GEN door DAT onder ACC onder
ὑπό
steen
λίθος
het is nodig dat, men moet
δεῖ
1. rijden 2. drijven
ἐλαύνω
deze, dit
ὅδε
nemen, innemen
αἱρέω
1. ondervragen 2. vernemen
πυνθάνομαι
oog
ὀφθαλμός
bloed
αἷμα
scherp, fel
ὀξύς
buiten
ἔξω
onmiddellijk
εὐθύς
drinken
πίνω
nacht
νύξ
vuur
πῦρ
1. daar 2. waar
ἔνθα
volgen, meegaan met
ἕπομαι
zo als, zodanig als
οἷος
moeilijk, lastig
χαλεπός
1. tenminste 2. geeft nadruk
γε
julllie
ὑμέτερος
vaak, dikwijls
πολλάκις
eens, ooit, soms
ποτε
1. beramen, beraadslagen 2. besluiten
βουλεύω