Level 35 Level 37
Level 36

Pallas 19-21


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. niet in staat 2. onmogelijk
ἀδύνατος
sterven
ἀποθνῄσκω
antwoorden
ὑπολαμβάνω
ik zei, ik sprak
εἶπον
hoe?
πῶς
ter wille van, wegens
ἕνεκα
1 die, dat 2 hij, zij, het
ἐκεῖνος
ik zag
εἶδον
overwinning
νίκη
geheel en al, volkomen
πάντως
waar, werkelijk
ἀληθής
ontvangen, aannemen
δέχομαι
buitenlands, vreemd
ξένος
vaderland
πατρίς
koning
βασιλεύς
volk
ἔθνος
1. gestalte uiterlijk 2. vorm, soort
εἶδος
duidelijk
σαφής
schip
ναῦς
woord, verhaal, uitspraak
ἔπος
vragen aan
ἐρωτάω
snel
ταχύς
1. brengen, halen, meenemen 2. verzorgen
κομίζω
1. voeden 2. opvoeden
τρέφω
merken, bemerken, waarnemen
αἰσθάνομαι
voordat
πρίν
voor
πρό
aangenaam, fijn
ἡδύς
berg
ὄρος
1. geslacht, afkomst, 2. soort
γένος
1. geheel 2. ieder 3, alle
πᾶς
met, in gezelschap van, met behulp van
σύν
waar?
ποῦ
denken, menen
οἴομαι
voet
πούς
1. ergens 2. denk ik, misschien
που
1. niemand, niets 2. geen enkel
μηδείς
zodanig, dergelijk
τοιόσδε
jaar
ἔτος
gemakkelijk
ῥᾴδιος
hart, gemoed
θυμός
zich herinneren
μιμνήσκω
proberen, op de proef stellen
πειράω
gezicht, masker, personage
πρόσωπον
1. in staat 2. mogelijk
δυνατός
laten, toestaan
ἐάω