Level 36 Level 38
Level 37

Pallas 22-25


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rund, koe
βοῦς
mond
στόμα
manier
τρόπος
noch ... noch
οὔτε...οὔτε
1. zo groot 2. zoveel
τοσοῦτος
die/dat, wie/wat (betr.vnw)
ὅς
godheid
δαίμων
plaatsen
τόπος
aanwezig zijn
πάρειμι
leven
ζάω
1. beeindigen 2. sterven
τελευτάω
durven
τολμάω
overwinnen
νικάω
eigen
ἴδιος
gelijk aan
ἴσος
1. macht, vermogen 2. kracht
δύναμις
handelen, doen
πράσσω
hemel
οὐρανός
zeer
πάνυ
kort
βραχύς
eren
τιμάω
niet-Griek
βάρβαρος
grootte
μέγεθος
1. orde, wereld 2. sieraad, tooi
κόσμος
weinig
ὀλίγος
geheel, volledig
ὅλος
1. daad 2. zaak
πρᾶγμα
handeling, daad
πρᾶξις
vrij
ἐλεύθερος
1. staat, samenleving 2. staatsvorm
πολιτεία
volk
δῆμος
rechtvaardig
δίκαιος
ziekte
νόσος
tonen, aanwijzen
δείκνυμι
geven
δίδωμι
leren, onderwijzen
διδάσκω
hoop, verwachting
ἐλπίς
mengen
μίγνυμι
1. plaatsen, neerzetten, leggen 2. maken tot
τίθημι
water
ὕδωρ
noemen
ὀνομάζω
toch
ὅμως
1. zodat 2. zodoende, dus
ὥστε
gebruiken
χράομαι
1. te gronde richten 2. verliezen
ἀπόλλυμι
1. geheel 2. ieder 3, alle
ἅπας
1. lot, ongeluk 2. gewaarwording, ervaring
πάθος
oud
πρέσβυς
gaan, zullen gaan
εἶμι
de een, de ander
ἕτερος