Level 38 Level 40
Level 39

Pallas 29-32


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
muur
τεῖχος
duidelijk maken
δηλόω
1. treffen 2. aantreffen
καταλαμβάνω
1. begin 2. heerschappij
ἀρχή
1. recht ., proces, rechtspraak 3. straf
δίκη
1. in beweging zetten 2. aanvallen
ὁρμάω
leger
στρατός
menigte, hoeveelheid
πλῆθος
nauwkeurig, precies
ἀκριβής
1. alwie, al wat 2. wie, wat
ὅστις
weten
οἶδα
ruiter
ἱππεύς
vrezen
δέδοικα
schrijven
γράφω
1. verborgen zijn voor, ontgaan 2. onopgemerkt blijven, ongemerkt ....
λανθάνω
1. boven 2. ter bescherming van
ὑπέρ
1. lijken op 2. het is duidelijk dat
ἔοικα
midden, in het midden
μέσος
vaardigheid, vakbekwaamheid, kunst
τέχνη
1. deel 2. beurt
μέρος
mening, oordeel
γνώμη
vrede
εἰρήνη
genot, vreugde
ἡδονή