Level 41 Level 43
Level 42

frequentie 51-100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zichzelf
ἑαυτοῦ
groot
μέγας
en niet, maar niet, ook niet
οὐδέ
1 die, dat 2 hij, zij, het
ἐκεῖνος
zodanig, dergelijk
τοιοῦτος
1. niemand, niets 2. geen enkel
οὐδείς
ik zei, ik sprak
εἶπον
goed
ἀγαθός
1. tenminste 2. geeft nadruk
γε
dan, dus
δή
stad
πόλις
een
εἷς
zenden, laten gaan
ἵημι
missen, nodig hebben
δέω
1. mens 2. man
ἄνθρωπος
zien
ὁράω
alleen
μόνος
noch ... noch
οὔτε...οὔτε
zo als, zodanig als
οἷος
nemen, vastpakken
λαμβάνω
1. schijnen, 2. menen, denken
δοκέω
de een, de ander
ἕτερος
slecht
κακός
man
ἀνήρ
1. toen, nadat 2. aangezien, nu
ἐπεί
zo groot als, zoveel als
ὅσος
1. roepen 2. noemen
καλέω
lichaam
σῶμα
het is nodig dat, men moet
δεῖ
zoals
ὥσπερ
geven
δίδωμι
nog
ἔτι
natuur, aard
φύσις
klein
μικρός
kunnen
δύναμαι
1. zodat 2. zodoende, dus
ὥστε
1. begin 2. heerschappij
ἀρχή
ieder, elke
ἕκαστος
dag
ἡμέρα
1. voortbrengen 2. groeien 3. (van nature) zijn
φύω
1. geheel 2. ieder 3, alle
ἅπας
gelijk aan, gelijkend op
ὅμοιος
nu
νῦν
1. aarde 2. grond,land
γῆ
1. macht, vermogen 2. kracht
δύναμις
mooi
καλός
heer
κύριος
meer; liever dan
μᾶλλον
deze, dit
ὅδε
geheel, volledig
ὅλος