Level 42 Level 44
Level 43

frequentie 101-150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1. deel 2. beurt
μέρος
1. dus 2. dan in vragen
ἄρα
mijn
ἐμός
gebruiken
χράομαι
twee
δύο
tijd
χρόνος
gelijk aan
ἴσος
wanneer
ὅταν
alleen maar, slechts
μόνον
weten
οἶδα
koning
βασιλεύς
o!
willen
βούλομαι
1. ACT tonen, laten zien 2. MED verschijnen,blijken
φαίνω
schrijven
γράφω
1. dragen 2. brengen
φέρω
1. ziel, geest, schim 2. leven
ψυχή
1. niemand, niets 2. geen enkel
μηδείς
verantwoordelijk voor, schuldig aan
αἴτιος
1. weer, opnieuw 2. terug
πάλιν
meest, vooral
μάλιστα
bestaan, behoren tot
ὑπάρχω
1. heersen over 2. beginnen met
ἄρχω
vrouw
γυνή
eens, ooit, soms
ποτε
opdat, om te
ἵνα
naam
ὄνομα
1. boven 2. ter bescherming van
ὑπέρ
al, reeds
ἤδη
vader
πατήρ
horen, luisteren
ἀκούω
1. geslacht, afkomst, 2. soort
γένος
plaatsen
τόπος
handelen, doen
πράσσω
eerste
πρῶτος
vinden, ontdekken
εὑρίσκω
1. kind 2. slaaf
παῖς
gaan, komen
ἔρχομαι
zoon
υἱός
water
ὕδωρ
eigen
ἴδιος
jouw, uw
σός
1. leren kennen 2. inzien, begrijpen
γιγνώσκω
1. treffen 2. krijgen 3. toevallig ....
τυγχάνω
plaatsen
ἵστημι
tegelijk
ἅμα
brengen, leiden
ἄγω
manier
τρόπος
noch ... noch
μήτε...μήτε
midden, in het midden
μέσος