Level 43 Level 45
Level 44

frequentie 151-200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
elkaar
ἀλλήλων
altijd
ἀεί
lief, geliefd
φίλος
1. samenkomen 2. het geval zijn, gebeuren
συμβαίνω
werk, daad
ἔργον
varen
πλέω
toen, dan
τότε
het is nodig, het moet
χρή
tonen, aanwijzen
δείκνυμι
dier, levend wezen
ζῷον
1. daad 2. zaak
πρᾶγμα
1. tegenover 2. vijandig
ἐναντίος
1. plaatsen, neerzetten, leggen 2. maken tot
τίθημι
ik zag
εἶδον
hand, arm
χείρ
1. en niet 2. ook niet
μηδέ
weinig
ὀλίγος
1. gewoonte 2. wet
νόμος
gemeenschappelijk
κοινός
denken, menen
οἴομαι
bewegen, in beweging brengen
κινέω
1. lijden, te verduren hebben 2. ondervinden, ervaren
πάσχω
hoe?
πῶς
juist degene die
ὅσπερ
1. zo groot 2. zoveel
τοσοῦτος
met, in gezelschap van, met behulp van
σύν
daarna, dan
εἶτα
waar, werkelijk
ἀληθής
rechtvaardig
δίκαιος
op het punt staan om, van plan zijn, zullen
μέλλω
willen
ἐθέλω
overig
λοιπός
noodzaak
ἀνάγκη
toen, wanneer
ὅτε
tweede
δεύτερος
oorlog
πόλεμος
land, streek
χώρα
leven
ζάω
menigte, hoeveelheid
πλῆθος
zon
ἥλιος
oorzaak, reden
αἰτία
overtuigen, overreden
πείθω
aanwezig zijn
πάρειμι
1. meeste 2. zeer velen
πλεῖστος
1. gestalte uiterlijk 2. vorm, soort
εἶδος
opdat, om te
ὅπως
drie
τρεῖς
leven
βίος
1. menen 2. beschouwen als
νομίζω