Level 44 Level 46
Level 45

frequentie 201-250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kring, cirkel
κύκλος
1. lot, ongeluk 2. gewaarwording, ervaring
πάθος
voor
πρό
echter
μέντοι
noemen
ὀνομάζω
1. voortreffelijkheid 2. dapperheid 3. deugd
ἀρετή
julllie
ὑμέτερος
jaar
ἔτος
in plaats van
ἀντί
schip
ναῦς
derde
τρίτος
wind, geest, adem
πνεῦμα
1. rechtop 2. juist
ὀρθός
zee
θάλασσα
verschillen
διαφέρω
tot aan
μέχρι
1. roem, reputatie 2. mening
δόξα
hoofd, kop
κεφαλή
vuur
πῦρ
kleiner
ἐλάσσων
voet
πούς
1. heilig 2. gewijd aan
ἱερός
onmiddellijk
εὐθύς
gaan, zullen gaan
εἶμι
snel
ταχύς
rivier
ποταμός
wezen, essentie
οὐσία
getal
ἀριθμός
later
ὕστερος
bewaken
φυλάσσω
geschikte moment, juiste tijdstip, kans, gelegenheid
καιρός
wonen, bewonen
οἰκέω
beide
ἀμφότερος
teken
σημεῖον
verschaffen, geven
παρέχω
elk van beide
ἑκάτερος
duidelijk maken
δηλόω
huis-; geschikt
οἰκεῖος
bevelen, vragen om
κελεύω
einde, doel
τέλος
1. leiden 2. menen 3. beschouwen als
ἡγέομαι
waard, waardig
ἄξιος
waarlijk
duidelijk
δῆλος
welnu, dus
τοίνυν
vijandig
πολέμιος
vragen, iemand vragen om
ἔρομαι
broer
ἀδελφός
grootte
μέγεθος
of ... of
εἴτε...εἴτε