Level 45 Level 47
Level 46

frequentie 251-300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liggen
κεῖμαι
vaak, dikwijls
πολλάκις
drinken
πίνω
1. charme 2. gunst, dank
χάρις
daarna,vervolgens
ἔπειτα
zoeken
ζητέω
vorm, uiterlijk, houding
σχῆμα
voedsel
τροφή
1. leren kennen 2. vernemen, begrijpen
μανθάνω
1. daar 2. toen
ἐνταῦθα
vluchten
φεύγω
paard
ἵππος
1. orde, wereld 2. sieraad, tooi
κόσμος
bloed
αἷμα
nemen, innemen
αἱρέω
toevoegen
προστίθημι
waard achten
ἀξιόω
totdat
ἕως
1. nieuw 2. jong
νέος
1. lijken op 2. het is duidelijk dat
ἔοικα
zelfs als
κἄν
1. in een toestand brengen 2. aanstellen, instellen
καθίστημι
vaardigheid, vakbekwaamheid, kunst
τέχνη
1. zaak, ding 2. bezittingen, geld
χρῆμα
redden
σῴζω
sturen, zenden
πέμπω
stem, geluid
φωνή
ter wille van, wegens
ἕνεκα
1. te gronde richten 2. verliezen
ἀπόλλυμι
dood
θάνατος
nacht
νύξ
weg
ὁδός
volk
ἔθνος
teruggeven
ἀποδίδωμι
geest, verstand
νοῦς
1. blijven 2. wachten
μένω
sterven
ἀποθνῄσκω
zeer
πάνυ
goed
εὖ
beoordelen, oordelen
κρίνω
1. opnemen 2. vernietigen, doden
ἀναιρέω
lang
μακρός
komen, gekomen zijn
ἥκω
genot, vreugde
ἡδονή
moeder
μήτηρ
verschrikkelijk, geducht
δεινός
verschil, meningsverschil
διαφορά
macht hebben over, overwinnen
κρατέω
volk
δῆμος
hemel
οὐρανός