Level 46 Level 48
Level 47

frequentie 301-350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
volgen, meegaan met
ἕπομαι
minder, zwakker
ἥσσων
berg
ὄρος
behalve
πλήν
vier
τέτταρες
1. in staat 2. mogelijk
δυνατός
huis
οἶκος
1. best 2. zeer goed
ἄριστος
gemakkelijk
ῥᾴδιος
afnemen, wegnemen
ἀφαιρέω
lot
τύχη
duidelijk, evident
φανερός
gezicht, masker, personage
πρόσωπον
vertrouwen
πιστεύω
leren, onderwijzen
διδάσκω
omhoog, boven
ἄνω
opstellen
τάσσω
oog
ὀφθαλμός
ontvangen, aannemen
δέχομαι
aankomen, bereiken
ἀφικνέομαι
1. voldoende 2. geschikt, in staat
ἱκανός
1. werken, doen, verrichten 2. bewerken, maken
ἐργάζομαισμαι
strijd
μάχη
1. voeden 2. opvoeden
τρέφω
1. niet in staat 2. onmogelijk
ἀδύνατος
nauwkeurig, precies
ἀκριβής
1. ergens 2. denk ik, misschien
που
vanwaar
ὅθεν
mond
στόμα
zonder, afgezonderd
χωρίς
beter, sterker
κρείσσων
kort
βραχύς
sterk
ἰσχυρός
waarheid
ἀλήθεια
1. recht ., proces, rechtspraak 3. straf
δίκη
plaats, district
χωρίον
aangenaam, fijn
ἡδύς
ziekte
νόσος
steen
λίθος
oud
παλαιός
1. laten gaan, wegsturen 2. vrijlaten, toestaan
ἀφίημι
op andere wijze
ἄλλως
handeling, daad
πρᾶξις
duidelijk
σαφής
1. wijs, verstandig 2. slim
σοφός
overwinnen
νικάω
instemmen, mee eens zijn
ὁμολογέω
tempel
ναός
1. opnieuw, weer 2. op zijn beurt
αὖ
vaderland
πατρίς