Level 48 Level 50
Level 49

frequentie 401-450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scherp, fel
ὀξύς
en inderdaad
καίτοι
meer
πλέον
meer
πλέων
mening, oordeel
γνώμη
eer, eerbewijs
τιμή
tussen
μεταξύ
erbij passen, komen
προσήκω
voordat
πρίν
1. onrecht doen 2. onrechtvaardig (be)handelen
ἀδικέω
legeraanvoerder
στρατηγός
niet meer
οὐκέτι
oud
πρέσβυς
doen stoppen, ophouden
παύω
1. beeindigen 2. sterven
τελευτάω
mengen
μίγνυμι
volk
λαός
dochter
θυγάτηρ
huis
οἰκία
overgeven, overhandigen
παραδίδωμι
buiten
ἔξω
eiland
νῆσος
daar, ginds
ἐκεῖ
kennis, wetenschap
ἐπιστήμη
laten, toestaan
ἐάω
bewonderen, zich verwonderen
θαυμάζω
merken, bemerken, waarnemen
αἰσθάνομαι
blij zijn, zich verheugen
χαίρω
moeilijk, lastig
χαλεπός
kind
τέκνον
1. treffen 2. aantreffen
καταλαμβάνω
strijden, vechten
μάχομαι
zich herinneren
μιμνήσκω
sterven
θνῄσκω
losmaken
λύω
eren
τιμάω
muur
τεῖχος
misschien, waarschijnlijk
ἴσως
optillen
αἴρω
doden
ἀποκτείνω
soldaat
στρατιώτης
zonder
ἄνευ
wie van beide?
πότερος
eenvoudig, kort en goed
ἁπλῶς
vallen
πίπτω
vierde
τέταρτος
voorbereiden, gereedmaken, uitrusten
κατασκευάζω
gehaat, vijandig
ἐχθρός
strijd, wedstrijd
ἀγών
verhinderen, beletten
κωλύω