Level 49 Level 51
Level 50

frequentie 451-500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
klaarmaken, gereedmaken
παρασκευάζω
spreken, babbelen
λαλέω
doen
δράω
bekijken, letten op
σκοπέω
rund, koe
βοῦς
ons, onze
ἡμέτερος
letter, geschrift
γράμμα
vragen aan
ἐρωτάω
oorlog voeren
πολεμέω
offeren
θύω
1. rijden 2. drijven
ἐλαύνω
vrezen
δέδοικα
bondgenoot
σύμμαχος
leider, aanvoerder
ἡγεμών
zwaar
βαρύς
op deze manier, zo, hierheen
ὧδε
schandelijk, lelijk
αἰσχρός
vrede
εἰρήνη
betrapt, gevangen genomen worden
ἁλίσκομαι
tien
δέκα
beter
ἀμείνων
slechter
χείρων
helpen, te hulp komen
βοηθέω
schitterend
λαμπρός
verwijderen, bevrijden
ἀπαλλάσσω
1. beramen, beraadslagen 2. besluiten
βουλεύω
erg, zeer
μάλα
vragen, iemand vragen om
αἰτέω
redding, behoud
σωτηρία
geeft aan dat er een vraagzin volgt
ἆρα
achtervolgen
διώκω
godheid
δαίμων
zeker,dan niet, dus...?
οὐκοῦν
1. tong 2. taal
γλῶσσα
zeven
ἑπτά
durven
τολμάω
heerser, meester
δεσπότης
waarschijnlijk(heid), gepast(heid)
εἰκός
onrechtvaardig
ἄδικος
twintig
εἴκοσι(ν)
10.000 ontelbaar
μυρίος
meteen, inmiddellijk
αὐτίκα
tiende
δέκατος
gaan
βαίνω
juist, precies
περ
vrij
ἐλεύθερος
legeraanvoerder
στρατιά
rondom
ἀμφί
1. gebeurtenis 2. ongeluk
συμφορά
honderd
ἑκατόν