Level 7 Level 9
Level 8

ethiek en moraal


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
goed
ἀγαθός
onrechtvaardig
ἄδικος
waard, waardig
ἄξιος
1. best 2. zeer goed
ἄριστος
waar, werkelijk
ἀληθής
beter
ἀμείνων
beter
βελτίων
slechter
χείρων
waarheid
ἀλήθεια
1. voortreffelijkheid 2. dapperheid 3. deugd
ἀρετή
1. roem, reputatie 2. mening
δόξα
eer, eerbewijs
τιμή
1. charme 2. gunst, dank
χάρις
1. onrecht doen 2. onrechtvaardig (be)handelen
ἀδικέω
waard achten
ἀξιόω
eren
τιμάω
het is nodig dat, men moet
δεῖ
het is nodig, het moet
χρή
missen
ἁμαρτάνω
erbij passen, komen
προσήκω