Level 24 Level 26
Level 25

361 - 375


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
manage
yönetmek, üstesinden gelmek (to)
recall
hatırlama
argue
tartışmak
alternate
sıra ile yapmak
rumour
söylenti
confidently
emin bir şekilde
exceptionally
istisnai, olağanüstü bir şekilde
settlement
yerleşme
repair
onarmak
stand
ayakta durmak
subject to
_e maruz kalmak, _e konu olmak
result in
ile sonuçlanmak
decade
onyıl
approach
yaklaşım, yaklaşmak
whenever
her ne zaman_sa