Level 4 Level 6
Level 5

241-300


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bîryar
karar
hatin dîtin
görülmek
hewa
hava
hêjmar
sayı
cihê
farklı
tof
grup
ode
oda
teşe
biçim
pêk hatin
oluşmak
agahî
haber
Xwedê
Allah
wekî din
ayrıca
çend
birkaç
pirs
soru
paş
arka
kar kirin
kazanmak
nîvîs
yazı
fêrgeh
okul
vekirî
açık
fêr bûn
öğrenmek
ajotin
sürmek
ziman
dil
pardarî
şirket
xweder
kaynak, menşe
kuta bûn
bitmek
bername
program
tevger
hareket, davranış
reng
renk
gel
halk
bawer kirin
inanmak
xebat
çalışma
êş
acı (ê...)
perçe
parça
rojname
gazete
pêkanîn
oluşturmak
birx
değer
naskirin
tanımak
avahî
yapı
bijîjk
doktor
hatinî
gelir
erk
görev
armanç
amaç
navçe
bölge
film
film
kiriyar
müşteri
bi xwe, ji xwe
zaten
tek
tek
hevotin
eğitim
derya
deniz
ya dudoyan
ikinci
rabûn
kalkmak
heta
hatta
bandor
etki
pêşxistin
geliştirmek
cûyî
geçen
beden
vücut
serdem
dönem (s...)
jan
acı (j...)
kom
toplum (k...)
wî, wê
o