Level 5 Level 7
Level 6

301-350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
raman
düşünce
milyon
milyon
lîstin
oynamak
guherîn
değişmek
hîm
temel
afirandin
yaratmak
ragîhiştin
ulaşmak
gumankirin
sanmak
buhurandin
geçirmek
çande
kültür
mezrandin
kurmak
lêbêlê
fakat
vê, vî
bunu
nîgar
resim
şewl
ışık
vexwarin
içmek
xanim
hanım
xizmet
hizmet
hewceyî
ihtiyaç
xal
nokta
alî
yön
erê, belê
evet
lîstik
oyun
lê zêde kirin
artırmak
ji nû ve
yeniden
kirarî
işlem
qut
kısa
hêsan
kolay
kîjan
hangi
rêje
oran
hîmî
asıl
pejirandin
kabul etmek
wir
ora
bal
dikkat
dûr
uzak
kombers
bilgisayar
mand
gelecek
xuya bûn
görünmek
minakî
örneğin
law
oğul
guhdan
dinlemek
rewa
uygun
lîre
lira
hilberîn
üretim
hûrdem
dakika
ji bîr kirin
unutmak
meşîn
yürümek
navçe
bölge
kirêt
kötü
li wir
orada